Welzijn op Recept

Welzijn op recept, wat is het?

Het doel van Welzijn op recept is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg voorzieningen ontwikkelen lokale welzijnsarrangementen, waar inwoners naar doorverwezen worden. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk, en/of andere diensten die helpen om klachten te verminderen.

 

Hoe werkt welzijn op recept?

Uitgangspunt is preventie en een passende oplossing voor inwoners van Zwijndrecht

Samenwerking met POH , Wijkteam (wijkverpleging) en welzijnscoach is outreachend, korte lijnen en vanuit gezamenlijk doelgerichte aanpak.

Integrale aanpak maakt het o.a. mogelijk dat opschalen naar eventuele hulpverlening via het wijkteam met een warme overdracht plaats kan vinden.

 

De werkwijze?

  •     De POH besluit, in overleg met huisarts, dat een patiënt in aanmerking komt voor een doorverwijzing via ”welzijn op recept”
  •     Dit wordt met de patiënt besproken in de praktijk
  •     Patiënt stemt in om via “welzijn op recept” te worden doorverwezen
  •     De POH geeft de naam en korte info door aan de welzijnscoach en deze neemt contact op met de patiënt
  •     De welzijnscoach gaat op huisbezoek om de vraag nader te onderzoeken om een passend aanbod te kunnen vormen
  •     De welzijnscoach staat ook in contact met de wijkverpleegkundige in de wijk en zorgt dat er een afspraak in een huis van de wijk tot stand komt
  •     De welzijnscoach spreekt ter plekke met de inwoner een passend aanbod af
  •     De welzijnscoach houdt een vinger aan de pols in de startfase als contactpersoon en er vindt op verzoek een terugkoppeling met POH en/of wijkteam plaats

De welzijnscoach van Diverz is Ayla Zengin, bereikbaar via telefoonnummer: 078 620 60 60
 

Meer info is te vinden op: www.welzijnoprecept.nl