Energietransitie

WELZIJN EN DE ENERGIETRANSITIE

We presenteren vol trots onze video met als titel ‘De kracht van mensen in de energietransitie’.

Deze video is een vervolg op onze whitepaper met dezelfde titel die inzoomt op de energietransitie als sociaal vraagstuk en waarom welzijn van essentieel belang is binnen de energietransitie.

Wij staan voor een inclusieve energietransitie. Met onze video laten wij zien dat inclusiviteit niet vanzelfsprekend is. In de video laten wij bewoners aan het woord die willen bijdragen aan duurzaamheid en waarom zij desondanks toch niet mee kunnen doen. En verder laten we zien hoe we in de praktijk al verschil maken.

Mocht je de whitepaper nog niet hebben gelezen, kijk dan onderaan deze pagina te om de whitepaper te downloaden. Wil je weten hoe Diverz invulling geeft aan de rol van welzijn? Wij gaan graag met je in gesprek.

Algemeen

Diverz is ervan overtuigd dat welzijn een belangrijke rol speelt binnen de energietransitie. Wij vinden de energietransitie een sociaal vraagstuk; hoe leven en werken we samen als mensen om deze transitie waar te maken en de aarde leefbaar te houden. Wij zetten onze welzijnsprofessionals, vooral onze opbouwwerkers, in om op dit moment met bewoners te verkennen wat er precies speelt op het gebied van de energietransitie.

We hebben gemerkt dat er veel energiearmoede is onder bewoners. Gebleken is dat circa 8% van de Nederlandse huishoudens (circa 650.000 huishoudens) in meer of mindere mate te maken hebben met energiearmoede. Ze kunnen de energierekening niet of nauwelijks betalen, zitten soms in de kou, beperken het douchen tot een minimum; kortom: leveren in op wooncomfort.

Andere bewoners vinden brieven van de gemeente moeilijk te lezen en kunnen daarmee niet inhaken op de regelingen die de gemeenten bieden.

In samenwerking met Drechtsestromen hebben wij in oktober 2020 een inspiratiebijeenkomst gehouden voor de welzijnsprofessionals binnen Diverz, daar zij signalen beter kunnen herkennen van energiearmoede. Maar ook handvatten hebben gekregen om zelf aan de slag te gaan met energiebesparende tips, en deze weer aan andere te kunnen uitleggen.

Energiecoaches zijn in wijken bezig met huisbezoeken om bewoners te helpen en begeleiden in het traject van energiearmoede. Deze energiecoaches installeren een paar energiebesparende producten en geven hier uitleg over. Verder wordt gekeken hoe het huis beter geïsoleerd kan worden.

Klik hier voor een filmpje hoe een energiecoach te werk gaat.

Whitepaper ‘De kracht van mensen in de energietransitie’

Zwijndrecht is een ambitieuze gemeente, ook wat betreft de energietransitie. Als koploper is hiermee in een aantal buurten al een start gemaakt. Het bereiken van kwetsbare- , laagopgeleide en anderstalige groepen bewoners is cruciaal maar ook een lastige opgave. Om de energietransitie tot een zo goed mogelijk resultaat voor alle betrokkenen te laten leiden, wil Diverz haar steentje bijdragen. Wij menen dat wij van belangrijke meerwaarde kunnen zijn in deze transitie. Middels deze whitepaper ‘De kracht van mensen in de energietransitie’ lichten wij toe, hoe wij daarin staan en wat wij kunnen betekenen.

Samen met Sociaal Werk Nederland en Krachtproef zijn we al enige tijd bezig om inhoud te geven aan de rol van welzijn binnen de energietransitie. Sociaal werk, en meer specifiek welzijn, heeft de plicht om mee te werken aan een sociaal rechtvaardige transitie. De whitepaper heeft daarom een bredere insteek en zal via Sociaal Werk Nederland onder haar leden gedeeld worden.