KRACHTpunt Pop Up

Wat is het?

Het Diverz KRACHTpunt Pop Up is een zeer compleet uitgeruste en innovatieve gesprekstool, welke ingezet kan worden om op een laagdrempelige wijze en in de leefwereld van bewoners het gesprek aan te gaan over de transitie naar duurzame energie.

Hoe is het KRACHTpunt Pop Up ontstaan?

Onderzoek naar de verduurzaming van kwetsbare wijken toont aan dat ontmoetingsplekken in kwetsbare wijken aanzienlijk kunnen bijdragen aan het betrekken van bewoners bij het thema duurzaamheid, met name de energietransitie. Die ontmoetingsplek, een wijkcentrum is een waardevolle plek in de wijk waar buurtbewoners van allerlei pluimage en vanuit diverse achtergronden en culturen, terechtkunnen met vragen. Waar ze elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Om bewoners nog meer te stimuleren om over bepaalde thema’s in gesprek te gaan of hen iets bij te leren over bepaalde onderwerpen, ontwikkelde en presenteerde Diverz in het jaar 2021 statische KRACHTpunten. Deze KRACHTpunten zijn groot en imposant en trekken daarmee de aandacht in de wijkcentra.

Diverz zag als welzijnsorganisatie nieuwe kansen om, vanuit het gedachtengoed van de KRACHTpunten in de wijkcentra, op andere manieren de sociaal en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Vanuit een vertrouwde plek in de wijk naar een mobiele versie die uitnodigt om op ándere plekken dan het wijkcentrum met elkaar in gesprek te gaan. Dit heeft geresulteerd in een mobiele gesprekstool dat ruimte geeft om een thema als de energietransitie handen en voeten te geven op iedere gewenste plek. Het KRACHTpunt Pop Up werd geboren.

Foto van origineel KRACHTpunt
KRACHTpunt Pop Up

Wat willen we bereiken?

We willen het vaak toch nog voor veel mensen ongrijpbare thema als de energietransitie vastgrijpen.

Door in te zoomen naar microniveau en aan te sluiten bij de belevingswereld van mensen, kunnen we het thema energietransitie eenvoudiger onder de aandacht brengen en mensen op laagdrempelige wijze informeren. Naast het stuk kennisoverdracht richting mensen, is ons doel om mensen bewust te maken van de eigen rol en het eigen handelen in de transitie naar duurzame energie. Om vervolgens mensen aan te sporen en te activeren om hiernaar te handelen.

Missie van het KRACHTpunt Pop Up

De beoogde gedragsverandering willen we bewerkstelligen door te werken vanuit de belofte:

Voelen & Proeven. Doet anders kijken. En als we anders waarnemen gaan we anders denken. 
Door anders te denken gaan we anders handelen.

Oog voor sociale component

De transitie naar duurzame energie reikt verder dan enkel technische en financiële aspecten. Het sociale component blijft vaak onderbelicht en moet volgens meer welzijnsorganisaties, gemeentes en woningcorporaties extra aandacht krijgen. Met de laagdrempeligheid van het KRACHTpunt Pop Up kun je op eenvoudige wijze het gesprek aangaan en mensen bewustmaken en activeren. Vaak zijn het namelijk kleine dingen die mensen zelf kunnen doen om energie te besparen, maar weten zij veelal niet waar ze moeten beginnen of wat de meeste stroomverbruikers in huis zijn. Met de standaard uitrusting van het KRACHTpunt Pop Up en de voorwerpen die naar eigen wens in het KRACHTpunt geplaatst kunnen worden, kun je laten zien welke hulpmiddelen er zijn die bij kunnen dragen aan energiebesparing. Voorwerpen die (naar eigen wens) in het mobiele huis geplaatst kunnen worden zijn bijvoorbeeld een douchewekker, een ledlamp, radiatorfolie of een hygrometer.

De kracht van het KRACHTpunt Pop Up
De gesprekstool positioneert zich als voorlichtingspunt over de energietransitie, op ieder gewenste plek. Dat geeft ruimte om op veel verschillende locaties dit thema onder de aandacht te brengen. Langsgaan bij bedrijven en organisaties, deelname aan beurzen en informatiemarkten, informatie geven tijdens bewoners informatie avonden of op scholen, het is allemaal mogelijk door deze Pop Up versie.

Het KRACHTpunt Pop Up is van een handzaam formaat (70 cm hoog, 60 cm breed, 30 cm diep) en past in bijna iedere achterbak van een auto (en anders op de achterbank). Het heeft aan beide zijden handige handvaten zodat het gemakkelijk verplaatst kan worden.

Omdat het basis ontwerp neutraal is en er een neutraal groen tafelkleed in de uitrusting zit, is het ook mogelijk om het KRACHTpunt Pop Up in te richten voor andere maatschappelijke thema’s (de onderdelen voor andere thema’s worden niet door Diverz geleverd).

Spel bij KRACHTpunt Pop Up
Om de interactie rondom de energietransitie op gang te brengen, kan gebruik gemaakt worden van het KRACHTpunt spel. Er is niet meer nodig dan een tafel waarop het speltafelkleed kan worden neergelegd. Middels de bijgeleverde pionnen en dobbelsteen kan het spel gespeeld worden. Er is geen vaste handleiding om het spel te spelen. Er zijn geen vaste start-of eindplekken van de pionnen. Naar eigen wens kunnen de pionnen neergezet worden en kan er met de dobbelsteen gegooid worden. Na het gooien van het aantal ogen, komt de pion komt op een vakje terecht met een bepaalde kleur. Bij iedere kleur hoort een setje vragen. Iedere vraag staat op een aparte kaart. De begeleider van het KRACHTpunt pop up kan de rol van spelleider vervullen en stelt de bezoeker de vraag. Voor het beantwoorden van de vragen is geen technische kennis nodig. De vragen en de antwoorden bieden gespreksstof om over het thema in gesprek te gaan of om ervaringen op dat onderwerp met elkaar te delen.

Inhoud en onderdelen van het spel

KRACHTpunt Pop Up Inclusief gemonteerd:
– 2 plankjes
– 7 zwarte knijpers
– 4 stelpoten

Informatiebord (blauw)

Tafelkleed Groen (230x150cm)

Set verschillende contentkaarten over energie:
7 x A5 kaarten en 7 x A6 kaarten

Gele kaarten waar bezoekers tips voor anderen op kunnen noteren

Spelcomponent
– Stoffen speltafelkleed (230x150cm)
– Set vragenkaarten: 6 thema’s – 3 vragen per thema
–  Antwoordkaart met antwoord op de vragen uit het spel
– 4 pionnen
– 1 dobbelsteen

Accessoires
– 2 haken om content mee op te hangen aan handvaten buitenzijde
– Bewaarmap
– Lampje (oplaadbaar)
– Zwarte tas

Ontwerp en ontwikkeling

Bureau Moxie Design vertaalde het idee van Diverz naar een ontwerp dat voldeed aan onze wensen. De voorwaarden voor de uitstraling van het mobiele KRACHTpunt Pop Up zijn duurzaamheid, en laagdrempeligheid/benaderbaarheid. Het gekozen materiaal is hout.

Meer informatie

Meer weten over het KRACHTpunt Pop Up? Neem dan contact op met Bianca Verdoren van Diverz.

B.verdoren@diverz.info
tel. 06 82 32 40 84