Financieel jongerenwerker

Sinds augustus 2021 zet Diverz in op het voorkomen van armoede en het ondersteunen van jongeren met vragen op het gebied van geld. In samenwerking met de gemeente Zwijndrecht hebben we hier een financieel jongerenwerker voor in huis gehaald.  

 
Voorkomen is beter dan genezen
De financieel jongerenwerker zet zich in op voorlichting en preventie. Zo worden er voorlichtingen gegeven online, op het basis onderwijs, voortgezet onderwijs, tijdens de kidsclubs en tijdens de reguliere activiteiten en inlopen van Diverz. Hier worden jongeren actief in betrokken zodat het meer ‘eigen’ wordt. Een quiz over geld, een speurtocht, een kaartspel of een schulden escaperoom, verschillende methodieken worden ingezet om aan te sluiten bij de (be)leefwereld van de jongeren.Schuldenescape
De financieel jongerenwerker zet bijvoorbeeld de Schuldenescape in om het gesprek aan te gaan over schulden, geld en inkomen. De Schuldenescape is een interactief uitdagend spel dat speciaal is ontwikkeld voor jongeren vanaf 12 jaar en ouder om het gesprek aan te gaan over geld, schulden en inkomen.

De Schuldenescape wordt gespeeld tijdens activiteiten zoals de jongereninloop op verschillende accommodaties van Diverz, maar ook wordt deze gespeeld op de voortgezet onderwijsscholen binnen Zwijndrecht.

De Schuldenescape zorgt ervoor dat je op een laagdrempelige manier het gesprek kunt voeren over onderwerpen die te maken hebben met schulden, geld en inkomen. Hier komen vaak weer andere vragen, behoeften of signalen uit welke door de financieel jongerenwerker kan worden opgepakt.

 

Mind Your Money

De leef- en beleefwereld van jongeren speelt zich steeds vaker online af. Daarom zet de financieel jongerenwerker ook bewust online in op het bieden van informatie en voorlichting.

Naast de inzet via Instagram, Facebook, Snapchat en Tiktok, heeft de financieel jongerenwerker een vlog voor jongeren ontwikkeld waarin vragen van de jeugd over geld worden behandeld. De vlogserie Mind Your Money behandelt onderwerpen als budgetteren, studiefinanciering, Crypto en op jezelf gaan wonen.

Bekijk de vlogserie Mind Your Money op ons YouTube-kanaal Diverz Jongerenwerk.

Benut je talent
Geen vraag is hetzelfde en geen enkele uitdaging kent dezelfde aanpak. Heeft een jongere bijvoorbeeld vragen over geld, schulden, budgetteren of het op zichzelf gaan wonen, dan kan de financieel jongerenwerker van Diverz daarin ondersteunen. In een coachgesprek kan de financieel jongerenwerker tips of handvatten geven om antwoorden op de vragen die er spelen. Hij ondersteunt, zodat de jongere weer vol goede moed verder kan. Als het nodig is kan de financieel jongerenwerker doorverwijzen naar een specialistische organisatie. 


Samen kom je verder
Op het gebied van financiën wordt er al veel gedaan. Ook binnen de gemeente Zwijndrecht is hier veel aandacht voor. Onze financieel jongerenwerker signaleert waar er behoefte aan is en maakt gebruik van dit lokale netwerk en eventueel ook van landelijke netwerken. Op deze manier kunnen we altijd doorverwijzen naar de juiste partner. Ook kunnen we zo beter meedenken over wat er nodig is om jongeren (en hun ouders) te ondersteunen.

Contact
Neem contact op met onze financieel jongerenwerker Michel Weening.
Mail: m.weening@diverz.info 
Telefoon /Whatsapp: 06-179 649 84

 

Kijk voor meer informatie ook eens op:

Stichting Leergeld Drechtsteden
Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
www.leergelddrechtsteden.nl

Nationaal Fonds Kinderhulp
Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. Onze financieel jongerenwerker is intermediair bij het Nationaal Fonds Kinderhulp en kan wanneer nodig een beroep doen op financiele hulp vanuit dit fonds. 
www.kinderhulp.nl

Sociale Dienst Drechtsteden
De SDD ondersteunt jongeren in het aanvragen van een uitkering, in het zoeken naar werk, een participatieplek of vrijwilligerswerk of door ondersteuning bij schuldhulpverlening.
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Schuldhulp Maatje Drechtsteden
SchuldHulpMaatje ondersteunt jongeren die dreigen in de schulden te komen, al schulden hebben, de grip op hun knip kwijt zijn, geen overzicht hebben op hun uitgaven en behoefte hebben aan budgetcoaching!
www.uitdeschulden.nu

Samen Sneller Schuldenvrij
Jongeren worden actief benaderd om in gesprek te gaan en kunnen zelf contact opnemen. Samen met betrokken organisaties wordt naar oplossingen gezocht. Denk aan regelingen die steun kunnen bieden en waar nog geen gebruik van gemaakt wordt. Ook zijn doorverwijzingen mogelijk naar specialistische hulpverleners.
www.samensnellerschuldenvrij.nl

Vivera Sociaal Wijkteam
Het kan door verschillende oorzaken lastig zijn om jouw administratie op orde te houden of je geldzaken te regelen. Dan is het prettig als je weet waar je terecht kunt voor hulp of advies. Of het nu gaat om het bijhouden van jouw administratie, informatie over regelingen of het voorkomen of verhelpen van schulden. Ook voor deze vragen kunt u bij het wijkteam terecht.
www.viverasociaalwijkteam.nl