Financieel jongerenwerker

Financieel jongerenwerker

Sinds augustus zet Diverz in op het voorkomen van armoede en het ondersteunen van jongeren met vragen op het gebied van geld. In samenwerking met de gemeente Zwijndrecht hebben we hier een financieel jongerenwerker voor in huis gehaald.  

 

Voorkomen is beter dan genezen:

De financieel jongerenwerker zet zich in op voorlichting en preventie. Zo worden er voorlichtingen gegeven online, op het basis onderwijs, voortgezet onderwijs, tijdens de kidsclubs en tijdens de reguliere activiteiten en inlopen van Diverz. Hier worden jongeren actief in betrokken zodat het meer ‘eigen’ wordt. Een quiz over geld, een speurtocht, een kaartspel of een schulden escaperoom, dit soort methodieken worden gebruikt om aan te sluiten bij de (be)leefwereld van de jongeren.

 

Benut je talent:

Geen vraag is hetzelfde en geen probleem kent dezelfde aanpak. Heb jij vragen over bijvoorbeeld geld, schulden, budgetteren of het op jezelf gaan wonen? Neem dan contact op met de financieel jongerenwerker van Diverz! In een coach gesprek kan de financieel jongerenwerker je tips of handvatten geven om antwoorden op je vragen te krijgen. Hij ondersteunt jou en je talenten zodat je zelf weer vol goede moed verder kan. Als het nodig is kan de financieel jongerenwerker je doorverwijzen naar een specialistische organisatie. 

 

Samen kom je verder:

Op het gebied van financiën wordt er al veel gedaan. Ook binnen de gemeente Zwijndrecht is hier veel aandacht voor. Onze financieel jongerenwerker signaleert waar er behoefte aan is en maakt gebruik van dit lokale netwerk en eventueel ook van landelijke netwerken. Op deze manier kunnen we altijd doorverwijzen naar de juiste partner. Ook kunnen we zo beter meedenken over wat er nodig is om jongeren (en hun ouders) te ondersteunen.

Contact

Neem contact op met onze financieel jongerenwerker Michel Weening.

Mail: m.weening@diverz.info

Telefoon / Whatsapp: 06-179 649 84

 

Sociale Media

Instagram: diverz_michel

Facebook: @diverz.jongerenwerk

Snapchat: diverz_michel

Tik Tok: @financieeljongerenwerker

Kijk ook eens op:

Stichting Leergeld Drechtsteden

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

www.leergelddrechtsteden.nl

 

Nationaal Fonds Kinderhulp

Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. Onze financieel jongerenwerker is intermediair bij het Nationaal Fonds Kinderhulp en kan wanneer nodig een beroep doen op financiele hulp vanuit dit fonds. 

www.kinderhulp.nl

 

Sociale Dienst Drechtsteden

De SDD ondersteunt jongeren in het aanvragen van een uitkering, in het zoeken naar werk, een participatieplek of vrijwilligerswerk of door ondersteuning bij schuldhulpverlening.

www.socialedienstdrechtsteden.nl

 

Schuldhulp Maatje Drechtsteden

De SchuldHulpMaatje ondersteunt jongeren die dreigen in de schulden te komen, al schulden hebben, de grip op hun knip kwijt zijn, geen overzicht hebben op hun uitgaven en behoefte hebben aan budgetcoaching!

www.uitdeschulden.nu

 

Samen Sneller Schuldenvrij

Jongeren worden actief benaderd om in gesprek te gaan en kunnen zelf contact opnemen. Samen met betrokken organisaties wordt naar oplossingen gezocht. Denk aan regelingen die steun kunnen bieden en waar nog geen gebruik van gemaakt wordt. Ook zijn doorverwijzingen mogelijk naar specialistische hulpverleners.

www.samensnellerschuldenvrij.nl

 

Vivera Sociaal Wijkteam

Het kan door verschillende oorzaken lastig zijn om jouw administratie op orde te houden of je geldzaken te regelen. Dan is het prettig als je weet waar je terecht kunt voor hulp of advies. Of het nu gaat om het bijhouden van jouw administratie, informatie over regelingen of het voorkomen of verhelpen van schulden. Ook voor deze vragen kunt u bij het wijkteam terecht.

www.viverasociaalwijkteam.nl