Betrek welzijn bij energietransitie

De transitie naar een klimaatneutrale samenleving gaat over meer dan technologische oplossingen. De maatschappelijke, sociaal-economische transformatie wordt onvoldoende (h)erkend. Het is hoog tijd dat welzijnsorganisaties beter gevonden worden door partijen die werken aan de energietransitie.

Samen met vijf andere directeur-bestuurders van welzijnsorganisaties Farent, Tintengroep, Stichting Balans, Rijnstad en Versa Welzijn ontwikkelden we een gezamenlijk betoog waarin we de urgentie aanstippen om welzijnsorganisaties te betrekken in het proces van de energietransitie. We hebben elkaar hard nodig om de torenhoge ambities te realiseren.

Dit artikel is vanuit Diverz en de andere 5 welzijnsorganisaties verspreid en wordt via andere platforms zoals Movisie/Sociale Vraagstukken en ook Klimaatplatforms en vakbladen voor energie en duurzaamheid verstuurd.

Lees mee!

Download hier het artikel