Algemene voorwaarden

Deze website is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen over Diverz, onze diensten, activiteiten en over aanverwante onderwerpen. Diverz neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks kunnen wij er niet voor instaan dat de aangeboden informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is. Dit geldt ook voor de juistheid van de informatie van derden (waarnaar in de website wordt verwezen) en voor het foutloos functioneren van de website. Diverz aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor.

Diverz behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Niets van deze site – mits voor eigen gebruik – mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.