5-jarig jubileum Diverz

Jubileum Diverz

Diverz bestaat 5 jaar, sinds de fusie in 2018 tussen SWOZ en Diverz. Samen met onze netwerkpartners hebben we hier begin februari 2023 bij stilgestaan door onze mijlpalen te vieren. Dat wilden we niet zomaar doen, maar op een manier zodat de waarde van ons welzijnswerk ook echt wordt ervaren. Per mijlpaal werden genodigden meegenomen in een belevenis waar we ontzettend trots op zijn.

 

 

Mijlpaal 1 Boost aan vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar in een inclusieve samenleving waar iedereen mag meedoen. Met Zwijndrecht voor Elkaar hebben we een enorme boost gegeven aan vrijwilligerswerk in Zwijndrecht. Tijdens onze jubileumviering gingen vrijwilligers het gesprek aan met met genodigden. Het mag duidelijk zijn: Vrijwilligers zijn goud!

 

Mijlpaal 2 Duurzaamheid

Iedereen laat een footprint, of in dit geval een fingerprint, achter op de aarde. Om hierover het gesprek aan te gaan, hebben we iedereen gevraagd letterlijk een afdruk achter te laten in een aardewerk. Duurzaamheid als sociaal vraagstuk gaat over het aanspreken van de eigen mogelijkheden mét en voor inwoners van Zwijndrecht. 

Mijlpaal 3 Innovatief & wendbaar

De maatschappij verandert snel en dat vraagt van onze organisatie het juiste te doen op het juiste moment. Onze professionals doen niets liever dan inspringen op vragen en behoeftes van inwoners. Innovatief zijn, betekent lef hebben om te bevragen, te onderzoeken en om creatief samen te werken. Daarom vroegen we genodigden mee te tekenen aan de toekomst van ons welzijnswerk. 

Mijlpaal 4 Sociaal Contact 

De afgelopen vijf jaar is verder gebouwd aan de verbindende- en versterkende rol in Zwijndrecht. Het belang van elkaar ontmoeten en sociaal contact staat binnen het welzijnswerk buiten kijf.
Dat is wel gebleken tijdens de corona periode, toen het sociaal werk direct als essentieel beroep is aangemerkt. Zo belangrijk om er te zijn voor iedereen die ons nodig heeft en het sociaal contact te bevorderen zodat mensen erbij horen, ertoe doen, van betekenis kunnen zijn. Er gaat niets boven menselijk contact en wij voelen dagelijks de dankbaarheid om wat voor een ander te betekenen. Daarom “free hugs” tijdens onze jubileumviering, zodat iedereen die nabijheid, betrokkenheid en daarmee verbinding kan ervaren.

Mijlpaal 5 Samenwerken & eten verbindt

Een belangrijke kernwaarde van Diverz is verbinden. Om te verbinden, zetten we vaak activiteiten in zoals gezamenlijk koken en eten. Want dat brengt mensen bij elkaar. Dat zien we in onze wijkkeukens, buurtrestaurants, tijdens kookworkshops, maar ook bij het bezorgen van maaltijden door onze vaste vrijwilligers. Om deze mijlpaal kon dan ook niemand heen tijdens onze jubileum viering. Bij binnenkomst werden genodigden gevraagd mee te koken, om zo met ieders waardevolle aandeel, een verbindende soep te maken.